Szybka pożyczka do 4000 zł
chwilówka na 30 dni lub ratalna na 12 miesięcy
bez weryfikacji baz BIK, BIG, Infomonitor, ERIF itp.
nawet dla osób z zadłużeniem i komornikiem
 

 

Jesteś zainteresowany pożyczką dla osób z zadłużeniem i bez weryfikacji w bazach ? (Bez BIK, KRD, ERIF, BIG, InfoMonitor etc.)
Wypełnij poniższy formularz, a nasz konsultant skontakuje się z Tobą.

Pożyczka maksymalna to 4000 zł na 12 miesięcy.


Produkt
Kwota pożyczki:
KLIENT
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
ADRES
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo
Dane dochodowe
Wysokość dochodu netto
Źródło dochodu
Rodzaj umowy
Zajęcia komornicze (jeœli tak, wpisz kwotę potrąceń miesięcznych):
Uwagi
(jeżeli masz uwagi odnośnie wniosku, prosimy napisz je). Dotyczy to również sytuacji, gdy np. ktoś nie może odebrać telefonu - prosimy wpisać informacje - np. "proszę o kontakt w godzinach 15-16"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie dla potrzeb firmy AIO FINANSE Paweł Rasiński z siedzibą w Nasielsku, ul. Polna 3 oraz Parkmar Inkaso Piechoccy s.j. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Kujawska 8 w zakresie niezbędnym do ewentualnego przedstawienia oferty (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997, nr 133, poz.883). Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
   


 

Pożyczkodawca: GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI w Bydgoszczy, NIP: 9532642583, REGON 341549874, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000528462, Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000,00 PLN, z siedzibą przy ul. Kujawska 6, 85-031 Bydgoszcz
Przykład reprezentatywny dla pożyczki w kwocie 1000 zł: Całkowita kwota pożyczki 1000zł. Całkowita kwota do zapłaty 1190zł. Całkowity koszt pożyczki 190zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa procentowa) 730,15%. (Stan na dzień 07.07.2016r.)
W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóŹnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóŹnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóŹnienie (odsetki ustawowe za opóŹnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) . Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.
Firma AIO FINANSE Paweł Rasiński działa jako pośrednik kredytowy firm pożyczkowych: GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI oraz Parkmar Inkasso Piechoccy sp. j. W zakresie umów ze współpracującymi firmami pożyczkowymi firma AIO FINANSE Paweł Rasiński jest umocowany do: przedstawiania oferty pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o pożyczkę oraz przekazywaniu im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw. Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej Klienta.

© 2016 AIO FINANSE